รายการมงคลแผ่นดิน วันที่ 9 ธันวาคม 2556
ทางโทรทัศน์ช่อง 9 - โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา 13.30-13.56 น.