สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย
สมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย และ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย


Back to In VDO