มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน

สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย
สมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย และ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย


Back to In VDO