มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

สมาคมสมาพันธ์ประมวลผลไทย

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน

สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย
สมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย
และ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย


Back to In VDO