นิตยสารดีเอ็มเอ (DMA)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 เดือนมกราคม 2555 หน้า 32-33
Vision Possible 2012 - ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
New Media เสริมธุรกิจปีมะโรง

นิตยสารดีเอ็มเอ (DMA)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2554 หน้า 50-55
Exclusive Interview - ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน

หนังสือพิมพ์เทเลคอมแอนด์อินโนเวชันเจอร์นัล
ปีที่ 20 ฉบับที่ 889 หน้า 11 วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2554
Telecom on Stage - Special Thanks

Bangkok Post
Monday, May 9, 2011
People: Life

หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ปีที่ 31 ฉบับที่ 10838 วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2553
ถวายพระพร

SME Thailand Magazine
No.72   November 2010
My Inspire My Idol
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
Father of Thai Internet & Young Blood
Pages 34-37

AIT Alumni Magazine
Issue 1 No. 1: September 2010
AIT Day 2010 Special Issue

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับที่ 22,246 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "วันเอไอที 2553"

The Company
ปีที่ 13 ฉบับที่ 149 เดือนเมษายน 2553 หน้า 63
Assumption University of Thailand
College of Internet Distance Education (CIDE)

Stretegy + Marketing
ปีที่ 09 ฉบับที่ 098 เดือนเมษายน 2553 หน้า 2
Assumption University of Thailand
College of Internet Distance Education (CIDE)

Stretegy + Marketing
ปีที่ 09 ฉบับที่ 098 เดือนเมษายน 2553 หน้า 29
เปิดรั้วมหาวิทยาลัย-รั้วชีวิต ให้มีสิทธิเรียนทันกันหมด

Education Living
April 2010, Pages 32 - 35
Assumption University of Thailand
College of Internet Distance Education

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีที่ 60 ฉบับที่ 18948 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำเหล่าข้าราชการและประชาชน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีที่ 60 ฉบับที่ 18833 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552
ถวายพระพรเนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ

AU Press
August - September 2009
AU - E-[L]EARNING
Page 1, 4-5

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับที่ 21,855 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552
ถวายพระพรเนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ

คมชัดลึก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2854 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552
ถวายพระพรเนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ

ผู้จัดการออนไลน์
18 มิถุนายน 2552
สัมภาษณ์พิเศษ
"ตุ๋นผ่านเน็ต" ภัยแฝงออนไลน์ที่ผู้สูงวัยต้องรู้เท่าทัน!

eEnterprise
ฉบับที่ 231 เดือนมิถุนายน 2552 หน้า 28-31
เปิดมิติ e-Learning การศึกษาแห่งอนาคต

หนังสือพิมพ์มติชน
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11413 หน้า 26
เมื่อผู้สูงวัยใส่ใจไล่ล่าอินเตอร์เน็ต

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ปีที่ 59 ฉบับที่ 20388 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ฉบับรั้วมหาวิทยาลัย หน้า พิเศษ ค
เชิญเรียนทางอินเทอร์เน็ต หรือ อีเลิร์นนิ่ง
จากที่ใด และเมื่อใดก็ได้ตามสะดวก

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ปีที่ 59 ฉบับที่ 20388 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ฉบับรั้วมหาวิทยาลัย หน้า พิเศษ ข
รั้วมหาวิทยาลัย-รั้วชีวิต เลือกผิดไม่มีสิทธิ์แก้ตัว

Campus Asia
February 2009 Pages 52 - 53
Academia: Assumption University
Standing tall and pround

Telecom Journal
ปีที่ 18 ฉบับที่ 757 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2552 หน้า 1, 2
สานต่อโครงการของ สสว. สร้างวิกฤตเป็นโอกาส

Campus Asia
January 2009 Pages 170 - 171
Special Report: Thai Father of Internet

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 7380 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

eEnterprise
ฉบับที่ 223 เดือนตุลาคม 2551 หน้า 17

อีเลิร์นนิ่งเต็มรูปแบบที่ ม. เอแบค

SMEs Today
ปีที่ 6 เล่มที่ 71 เดือนกันยายน 2551 หน้า 101

สสว. จับมือเอแบค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร
แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านหลักสูตร e-SMEs University รุ่น 2

e-Learning
Cyber U in Thailand
สิงหาคม 2551

Study to Get Your Accredited Degree Thru The Internet
Anywhere and Anytime at Your Convenience
หน้า 3

e-Learning
Cyber U in Thailand
สิงหาคม 2551

Special Interview with the Father of Thai e-Learning
หน้า 10

e-Learning
Cyber U in Thailand
สิงหาคม 2551

อยากมีชีวิตที่สอง
ซื้อเกาะทั้งเกาะ ด้วยเงิน 1 แสนบาท เชิญลองมีได้ในโลกเสมือนจริง
หน้า 47

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีที่ 59 ฉบับที่ 18468 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2551

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นำคณะบุคคล
และประชาชน ณ มณฑลท้องสนามหลวงร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีที่ 59 ฉบับที่ 18467 วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นำคณะบุคคล
และประชาชนในท้องสนามหลวงร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6,467

นายสมัคร สุนทรเวช นายกฯ และรมว. กลาโหม
นำประชาชนทุกหมู่เหล่าจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ

หนังสือพิมพ์มติชน
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11113

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
นำข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ

นิตยสาร E-Commerce
ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 เดือนมิถุนายน 2551 หน้า 60-62

ม. เอแบค เปิดเรียนปริญญาเอกออนไลน์บน Second Life


หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 หน้า 10

อาชีวศึกษาจับมือสมาคมคอมพิวเตอร์ฯ
สังคายนาตำราไอทีสร้างเด็กอาชีวะรุ่นใหม่

Bangkok Post
MyLife Vol. 1 No. 006

Thursday : April 24, 2008
Page 9
A Second Life Thailand's first virtual university
with real courses and degrees

Science World
ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 : มีนาคม 2551
หน้า 46-47
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย
กับแนวทางการเรียนรู้ออนไลน์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับที่ 21,274 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2551
ร่วมสักการะและลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หนังสือพิมพ์มติชน
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2550
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 5 ธันวาคม 2550

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับที่ 21,221 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาีรี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน
Bangkok International ICT Expo 2007 & Thailand Animation and Multimedia 2007

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีที่ 58 ฉบับที่ 18,183 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550
เปิด "เอแบค ซิตี้ แคมปัส" ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

Bangkok Post
Tuesday October 30, 2007
Thailand is the first in the world to offer
Ph.D. eLearning Methodology

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
ปีที่ 17 ฉบับที่ 5267 (5265) วันที่ 24 ตุลาคม 2550
ประเทศไทยเปิดปริญญาเอกวิธีวิทยาอีเลิร์นนิ่งเป็นแห่งแรกในโลก

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2,263 วันที่ 21-24 ตุลาคม 2550
ประเทศไทยเปิดปริญญาเอกวิธีวิทยาอีเลิร์นนิ่งเป็นแห่งแรกในโลก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีที่ 58 ฉบับที่ 18,165 วันที่ 16 ตุลาคม 2550
ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
"5 ธันวามาหาราช"
มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

หนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย
วันที่ 15-21 ตุลาคม 2550
เรียนผ่านอีเลิร์นนิ่งก็เป็นมหาบัณฑิตได้ !

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับที่ 21,186 วันที่ 15 ตุลาคม 2550
เครือข่ายสหวิทยาการฯ คลังสมองพัฒนาประเทศ

หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย
วันที่ 14 ตุลาคม 2550
ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2550
ประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับที่ 21,158 วันที่ 17 กันยายน 2550
เครือข่ายสหวิทยาการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ประภา เหตระกูล
ศรีนวลนัด ที่รับตำแหน่งบรรณาธิการ "เดลินิวส์"

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ปีที่ 58 ฉบับที่ 19855 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน 'ฝันเปิดอีเลิร์นนิ่ง สอนทหาร'

POSITIONING
Issue 040, September 2007
Insight Second Life

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับที่ 21,124 วันที่ 14 สิงหาคม 2550
ร้อยใจจุดเทียนชัยถวายพระพร
"สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"

กรุงเทพธุรกิจ Biz Week
ปีที่ 3 ฉบับที่ 147 วันที่ 6-12 เมษายน 2550
'e-SMEs University'
มหา'ลัยผู้ประกอบการไซเบอร์

ผู้จัดการรายสัปดาห์
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1061 วันที่ 2-8 เมษายน 2550
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดสัมมนาพิเศษ
'Active Minds to Contemplation'
เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550
ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
"5 ธันวามาหาราช"
มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

Bangkok Post
December 19, 2006
Congratulations to Potjanee Thanavaranit.

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่ 11 ธันวาคม 2549
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่อาจารย์ พจนีย์ ธนวรานิช

Bangkok Post
December 5, 2006
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
Graciously Open the Discovery Learning Library at Lumpini Park

กรุงเทพธุรกิจ
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549
ABAC ตั้งเป้า เปิด 60 หลักสูตร อีเลิร์นนิ่ง
เรียนที่บ้าน...ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

ABAC TODAY
Vol. 21 No. 4 September-October, 2006 Page 3
WHY PROF. CHARMONMAN IS ACCLAIMED
THE FATHER OF THAI E-LEARNING!

กรุงเทพธุรกิจ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2549
ABAC ตั้งเป้า เปิด 60 หลักสูตร อีเลิร์นนิ่ง
เรียนที่บ้าน...ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่ 1 ตุลาคม 2549
ตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา 2549

KHON MAGAZINE
วารสารการบริหารฅน
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3/2549
Academic World
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

คมชัดลึก
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1733 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
กพ. รับรอง อีเลิร์นนิ่ง
ปริญญาเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต มีศักดิ์และสิทธิเท่ากัน

ประชาชาติธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2549 หน้า 51
ศรีศักดิ์ จามรมาน มองอนาคตอีเลิร์นนิ่งไทย

วารสารวงการครู
ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2549 หน้า 8 - 15
มองอนาคต "อีเลิร์นนิ่งไทย" ผ่าน ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

สุดสัปดาห์
NO.555 VOLUME 24
16 มีนาคม 2549

CLUB SUDSAPDA
ชมรมพรหมจรรย์
คลับที่มีสาวพรหมจรรย์มากที่สุด


Smart Solutions
Volume 12 March - April 2006
"เอแบค" เปิดหลักสูตร "อี-เลิร์นนิ่ง" ติดอาวุธ Labor Force ไทย

Bangkok Post
February 2006
For Recreation and Social Activities,
Go to Assumption University

Telecom Journal
ปีที่ 15 ฉบับที่ 602 วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2549 หน้า 20
เอแบคเปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง ได้ "ปริญญา" เหมือนเรียนปกติ

Bangkok Post
January 2006
AU Joins Over 63% of Universities in the US to Offer eLearning

ผู้จัดการ รายสัปดาห์
ปีที่ 18 ฉบับที่ 994 วันที่ 19-25 ธันวาคม 2548 หน้า D6
รัฐไฟเขียวออกกฎหมายอีเลิร์นนิ่ง
'เอแบค' ฝันโกยยอดแสนคนใน 5 ปี

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2,066 วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2548 หน้า 56
"เรียนผ่านอี-เลิร์นนิ่งมีเฮ!"

Hi-Ed
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2548 หน้า 60 - 62
The Third Place
เสน่ห์แห่ง นีโอ โรมัน

POSITIONING
Issue 008 January, 2005
eEducation
Technology-enhanced Education


CORPORATE THAILAND

ฉบับพิเศษ ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 หน้า 96 - 97
100 Most Powerful Leaders

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
เถ้าแก่อินเทอร์เน็ต
..หลายๆ คนขนานนามให้เขาว่าเป็น
"บิดาแห่งอินเทอร์เน็ตของไทย"

Trendy Health
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2547 หน้า 58-59
e-Learning
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน บุรุษผู้ได้ชื่อว่า "บิดาอินเทอร์เน็ตของไทย"

EconNews
ปีที่ 15 ฉบับที่ 449 กันยายน 2547 หน้า 54 - 57
บุคคล: ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

The Nation
Sunday, July 25, 2004 Page 9A
A Father's Work

CIO Forum
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2547

Thailand Opportunities
Vol.2 No.9 March 2003 Pages 76 - 79
Building Bridges for Business & Investment

Smart Job
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544 หน้า 87 - 89
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
"บิดาแห่งอินเตอร์เน็ตเมืองไทย"
หน้า 87

CORPORATE THAILAND
ฉบับ สิงหาคม 2543
"ฉากต่อไปของ ศ.ดร.ศรีศักดิ์"

HOW TO MAGAZINE
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2541 หน้า 31 - 38
"ธุรกิจไทย ต้องทำ E-Commerce"

BANGKOK POST
ฉบับ 26 มิถุนายน 1998 Page 8
PROFILE : SRISAKDI CHARMONMAN
Logging on to new opportunities at 60
The "Father of the Thai Internet"

GM Special 1997
10 ผู้ชายแห่งปี หน้า 52 - 54
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
บิดาแห่งอินเตอร์เน็ตไทย

GM Magazine
ปีที่ 12 ธันวาคม 2540 หน้า 123 - 124
10 ผู้ชายแห่งปี
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
บิดาแห่งอินเตอร์เน็ตไทย

IMAGE
VOL. 10 NO. 12 DECEMBER 1997 Page 189
Prof.Dr.Srisakdi Charmonman
Father of the Internet in Thailand

โลกธุรกิจ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 183   25 กันยายน 2539 หน้า 13 - 15
แฟรนไชส์อินเตอร์เนต
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานกลุ่มบริษัท KSC

The EXECUTIVE
ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 มิถุนายน 2539 หน้า 39 - 41

GM Magazine
ปีที่ 10 เมษายน 2539 หน้า 108 - 126
ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
"อินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทุกคน"
"คำถามที่บิดาแห่งอินเตอร์เน็ตเมืองไทยต้องตอบ"

YUPPIE
ฉบับ กุมภาพันธ์ 2539 หน้า 59 - 67
สัมภาษณ์ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
"ไม่มีใครหนี อินเตอร์เน็ต พ้น"

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2537 หน้า 4
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่กับธุรกิจของท่าน

บิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน
ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ธันวาคม 2536 หน้า 195 - 202
สัมภาษณ์
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
"ความเปลี่ยนแปลงของไอทีในปี 1994"

การเงินธนาคาร
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 กันยายน 2526 หน้า 46
"ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน"

Computer Asia
No. 27 - January, 1981 Page 16 - 17
Srisakdi Charmonman
Top Man in Thailand
Asian Computer Man of the Year 1981

WHO'S WHO IN THAILAND
May 1978, Vol.6 No.5 Pages 20 - 22
Prof. Srisakdi Charmonman, Ph.D.
Thailand's Top Computer Man

เงิน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 มีนาคม 2521 หน้า 101 - 104
Bangkok Data Center Co., Ltd.
Friendly General Manager
Professor Srisakdi Charmonman