Science World   ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 : มีนาคม 2551
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย
กับแนวทางการเรียนรู้ออนไลน์

 
ฉบับนี้ พี่ไอออนได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาร่วมพูดคุยเรื่องของแนวทางการศึกษาออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต           ซึ่งนอกจากอาจารย์ศรีศักดิ์จะเป็นผู้ริเริ่มการศึกษาออนไลน์แบบอีเิลิร์นนิ่ง (E-learning) แล้ว    อาจารย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์อีกด้วย โดยปัจจุบันอาจารย์ได้นำระบบการศึกษาออนไลน์นี้เข้าสู่โลกจำแลงอย่าง Second Life เพื่ิอเพิ่มช่องทางในการศึกษาให้แก่ผู้สนใจ เราไปฟังแนวคิดการศึกษาออนไลน์จากอาจารย์กันดีกว่าค่ะ
 

Q: สวัสดีค่ะอาจารย์ เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงได้เปิดระบบการเรียนออนไลน์
ขึ้นใน Second Life คะ?

A: สวัสดีครับ เราเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ใน Real Life มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545      และระหว่างนั้นผมก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตวันละสามเวลาก่อนอาหาร ก็ไปเจอว่า Second Life นั้นมีคนสนใจเยอะ คนเขาบอกว่าในชีวิตจริงเขาอยากจะทำอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ มันทำไม่ได้ แต่ใน Second Life จะทำอะไรก็ได้ โดยการอวตารเข้าไป ตอนที่ผมเข้าไปนั้่นยังมีคนไม่ถึงสิบล้านคนแต่พบว่ามันดีมาก เขาบอกว่าซื้อเกาะได้ ผมก็เลยซื้อเกาะหนึ่งไว้ จากนั้นก็นำอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปไว้ในเกาะ รวมถึงนำบ้านผมและศาลาไทยเข้าไปใส่ในนั้นด้วย และในนั้นมีกิจกรรมที่เขาทำกันอยู่เยอะแล้ว ซึ่งเป็นพวกกิจกรรมสนุกสนาน Second Life จัดฝึกอบรม เป็นต้น ผมก็คิดว่าเราน่าจะนำหลักสูตร E-learning    ที่เรามีอยู่แล้วเข้าไปเปิดในนั้น โดยเวลาเรียนหรือติดต่อสอบถามต่างๆ ก็เข้าไปติดต่อในฐานะที่เป็นอวตาร พอติดต่อสอบถามเสร็จถ้าพอใจและตั้งใจว่าจะเรียนจริงก็ต้องมาสมัครด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อคลิกในนั้นก็จะลิงค์ต่อไปยังเว็บไซต์ www.elearning.au.edu แล้วก็เรียนจริงและจบการศึกษาจริงได้

Q: หลักสูตรการเรียนออนไลน์ใน Second Life เหมือนหรือแตกต่างอย่างไร
กับการเรียนในมหาวิทยาลัยในโ่ลกจริงคะ?

A: ใน Second Life สามารถจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ได้ มีห้องให้สัมมนาแต่คนต้องอวตารเข้าไป มีการจัดประชุมสัมมนาใน Second Life กันทุกวัน วันละหลายรอบ ใครสนใจก็สมัครแล้วเข้าไปร่วมประชุมสัมมนาได้ทันทีโดยใชัตัวอวตาร ซึ่งจะแสดงความเห็นหรือท่าทางอะไรอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้จัก เพราะไม่ได้ระบุชื่อจริง    ส่วนการเีรียนจริงๆ ต้องเข้่ามาเรียนในเว็บเหมือนใน Real Life    โดยทุกคนก็จะต้องใช้ชื่อจริงในการเรียนเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรในชื่อจริงซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได

Q: ขณะนี้เปิดสอนสาขาใดบ้างคะ?

A: ตอนนี้เราก็เปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 หลัีกสูตร คือ หลักสูตรการจัดการและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรปริญญาเอกวิธีวิทยาอีเลิร์นนิ่งและหลักสูตรระยะสั้น แต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด คือ หลักสูตรปริญญาเอก เพราะว่าเราเป็นแห่งเดียวในโลกที่เปิดหลักสูตรปริญญาเอกวิธีวิทยาอีเลิร์นนิ่ง (Ph.D. E-Learning Methodology) เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในโลกที่เปิดสอนด้านนี้ เพราะฉะนั้นก็ดูได้จาก Second Life และจาก กูเกิล (Google) และที่สำคัญคือ ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกนี้เพียงแค่ 5 แสนบาท ซึ่งถ้าไปเรียนที่อเมริกาก็ประมาณ 2-3 ล้านบาท

หลักสูตรปริญญาโทกับปริญญาเอกจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่หลักสูตรระยะสั้นเป็นภาษาไทย ซึ่งเราร่วมกับสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)    เปิดมา 12 วิชา    ตอนนี้มีคนเรียน 26,000 คน เราอยากจะมีคนเรียนสักหนึ่งล้านคน ฟรีหมดเลย สนใจก็เข้าไปเรียนได้ เรียนจบก็จะได้ประกาศนียบัตร และก็สามารถนำประกาศนียบัตรที่ได้ โอนหน่วยกิตเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ด้วย

Q: ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กระแสตอบรับของระบบการเรียนออนไลน์ใน Second Life
เป็นอย่างไรบ้างคะ?

A: หลักสูตรปริญญาเอกได้รับความสนใจมากที่สุด หลักสูตรปริญญาโทก็มีบ้างแต่ไม่มาก เผอิญเรายังไม่ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ส่วนหลักสูตรระยะสั้นเรายังไม่ได้ทำเป็นภาษาอังกฤษ ตอนนี้ทำเป็นภาษาไทย แต่กำลังดำเนินการต่อไป เพราะถ้าเปิดหลักสูตรระยะสั้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วคงจะมีคนสนใจเรียนกันเยอะ เพราะที่เขาเปิดกันอยู่เวลานี้เป็นวิชาที่น่าสนใจ เช่น ทำอย่างไรให้มีความสุข วิธีจีบผู้หญิง อะไรแบบนี้ แล้วก็มีการจัดสัมมนากันทั่วโลก แทบจะทุกเดือน คนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโดยการอวตารเข้าไป แล้วก็ไปนั่งฟัง สำหรับปริญญาเอกตอนนี้มี 5 รุ่นแล้ว รวมประมาณ 50 คน ความจริงแล้วคนที่เข้าไปนั้นเขาต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน เขาไม่ต้องการไปเรียน แต่พอไปพบหลักสูตรปริญญาเอกของเราเข้าก็มีหลายคนตัดสินใจเรียน

Q: นอกจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกหรือไม่คะ
ที่เริ่มสร้างระบบการเรียนออนไลน์ใน Second Life?

A: ของเมืองไทยไม่มีเลย แต่ของเมืองนอกมีมหาวิทยาลัยใน Second Life ถึง 200 กว่าแห่ง และก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และก็ยังไม่ได้ข่าวว่าในประเทศไทยจะมีใครไปทำอีก ของมหาวิทยาลัยเราใช้ชื่อว่า "College of Internet Distance Education of Assumption University" ซึ่งเราจะเอา Real Life ไปเปิดในนั้นจริงๆ ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ      เขาทดลองเปิดหลักสูตรระยะสั้่นกันก่อน      เพื่อดูว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร ส่วนมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ก็มี เช่น California State University, Columbia University, Duke University, Drexel University, และ Griffith University เป็นต้น

Q: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากการเรียนออนไลน์จะได้การรับรองวิทยฐานะอย่างไร
และได้รับการยอมรับในสังคมมาก-น้อยแค่ไหน?

A: ได้รับปริญญาจริงๆ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    ซึ่งจะมารับปริญญาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    หรือจะให้จัดพิธีรับปริญญาให้ใน Second Life ก็ได้ แล้วมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก็เป็นที่ยอมรับในทั่วโลก    ตอนนี้ในโลกจริงเรามีนักเรียนจาก 72 ชาติ ประมาณ 2,500 คน สำหรับ Second Life เราหวังว่าจะได้มากกว่านั้น แต่ว่าต้องรออีกสักพัก

 
 

Q: ในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานวิทยาลัยศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเคยได้ฉายาว่า "บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย" อยากให้แนะนำเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีค่ะ?

A: การใช้อินเทอร์เน็ตนั้น เด็กไม่ควรใช้อินเทอร์เน็ตเกินวันละหนึ่งชั่วโมง    ที่อเมริกาและแคนาดาได้ศึกษาพบว่า    ถ้าเด็กคนใดใช้อินเทอร์เน็ตวันละหนึ่งชั่วโมง    คะแนนจะดีกว่าคนที่ใช้น้อยกว่าหรือมากกว่าวันละหนึ่งชั่วโมง คนที่ใช้น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงนั้นความรู้จะไม่ทันสมัย ส่วนคนที่ใช้มากกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงนั้นมักจะไปเล่นเกมหรือทำอย่างอื่นซึ่งเสียเวลาโดยเปล่าประโ่ยชน์ ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีกูเกิลเป็นแหล่งวิชาการที่ดีที่สุด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าอยา่กรู้เรื่องอะไรก็ให้ไปถามพระอาจารย์กู (กูเกิล)    แต่ว่าในกูเกิลก็มีแหล่งที่เป็นทั้งความจริงและเรื่องหลอก      เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแหล่งที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้ แม้แต่วิกิพีเดีย (Wikipedia) เองก็ผิดพลาดถึงประมาณร้อยละ 10 เพราะฉะนั้นต้องรู้จักเลือก เด็กควรจะต้องระวังตัว โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ควรจะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ ไปหาข้อมูลที่ดี พ่อแม่ก็อย่าปล่อยให้ลูกเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไป อย่าเอาคอมพิวเตอร์ไปตั้งในห้องนอน ควรตั้งไว้ในห้องรับแขก แล้วพ่อแม่ก็หมั่นไปดูว่าเขาเล่นเกมอะไร คุยกับใคร ติดต่อใคร

ส่วนการเรียนออนไลน์ ตอนนี้ที่รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เขาออกกฎหมายว่า คนที่จะจบมัธยมปลายทุกคนต้องเรียนออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งวิชา    เหตุผลคือในอนาคตทุกคนจะต้อง lifelong learning    หรือเีรียนไปจนตาย และวิธีที่จะเีรียนได้ง่ายที่สุดก็คือเีรียนออนไลน์แบบอีเลิร์นนิ่ง ในจีนก็ประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วว่าโรงเรียนของเขาเปิดอีเลิร์นนิ่งแล้ว ส่วนภาคใต้ของเราควรจะทำอีเลิร์นนิ่งเป็นอย่างยิ่ง สมมติว่าให้ครูโรงเรียนเก่งๆ มาทำอีเลิร์นนิ่ง เด็กๆ ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลก็ได้เีรียนกับครูเก่งๆ เมื่อใช้อีิเลิร์นนิ่งครูจะเปลี่ยนหน้าที่ คือ ครูที่เก่งวิชาใดเป็นพิเศษก็สอนวิชานั้นในอีเลิร์นนิ่ง ครูคนอื่นๆ ก็อาจเป็นติวเตอร์คอยดูว่าเด็กเีรียนจริงหรือไม่      เพราะว่าในอีเลิร์นนิ่งจะต้องใช้ความอุตสาหะพยายาม    และมีระเบียบวินัยมากกว่าการเีรียนแบบในห้องเรียน เนื่องจากอีเลิร์นนิ่งเป็นแบบ "ใครก็ได้ จากที่ใดก็ได้ และเมื่อใดก็ได้ (Anyone, Anywhere, Anytime)" ถ้า่ไม่มีใครคอยดูแลเด็กก็อาจจะผลัดวันประกันพรุ่งทำให้เรียนไม่จบ ต้องมีครูอำนวยความสะดวก คอยเข้าไปตรวจสอบว่านักเรียนเข้าไปชมวิดีโอการสอนหรือไม่ ทำการบ้านส่งหรือไม่ และตอบกระทู้หรือไม่ เป็นต้น      อีเลิร์นนิ่งมีประโยชน์เยอะแยะ      ทั้งสำหรับเด็กปกติและเด็กพิการหรือว่าเด็กที่ป่วยหนักไปโรงเรียนไม่ได้ก็สามารถเรียนได้จากที่บ้าน

 
เป็นอย่างไรคะ แนวคิดทันสมัยแบบนี้      หลายๆ คนได้ฟังแล้วคงรู้สึกตื่นเต้นและอยากจะลองเรียนออนไลน์ดูบ้าง ใครที่สนใจลองเข้าไปใน Second Life กันได้นะคะ           ส่วนการเีรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งอาจารย์ศรีศักดิ์เป็นผู้ดูแลอยู่นั้น น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ www.eLearning.au.edu ค่ะ      หวังว่าในไม่ช้าสังคมไทยจะมีแต่คนที่รักการเรียนรู้และเรียนรู้กันตลอดชีวิตนะคะ
 

ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน

สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขา วศ.บ. (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีสาขา วศ.ม. (ชลศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย)
ปริญญาตรีสาขา วศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีสาขาการประมวลผล Ph.D. (Computations) Georgia Institute of Technology, USA

ปัจจุบันทำงาน
ประธานกรรมการและประธานผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ที่ทำงาน : ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เว็บไซต์ : www.eLearning.au.edu, www.charm.au.edu