สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ สวนลุมพินี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "Bangkok International ICT Expo 2005"

ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์
อาคาร ศรีศักดิ์ จามรมาน
สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จในงานต่างๆสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จงานไอทีวีค ปี 1992


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จงานคอมพิวเตอร์ไทย 1990สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องสมุดซอยพระนาง


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานการสัมมนาไอทริปเปิลอีครบ 30 ปี


นายกฯ ชวน ถ่ายรูปร่วมกับคณะ
ที่เอแบคศ.ดร. ศรีศักดิ์ รับโล่ห์จาก ฯพณฯ พลเอกฯ เปรม ติณสูลานนท์


 

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง
และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ศ.ดร. ศรีศักดิ์ กับ สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานเอแบคโพลล์

 

ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี สนทนากับ
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมานฯพณฯ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรี
และต่อมารักษาการนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ฯพณฯ ดร. คุณหญิง กัลยา
โสภณพานิช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

 

ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน
ปรึกษาหารือกับ
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน


ศ.ดร. ศรีศักดิ์ และ นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ ประชุมที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและบราซิลH.E. Eric G. John,
US Ambassador,
visited AU.


 

ศ.ดร. ศรีศักดิ์ กับ ดร. วินท์ เซิร์ฟ บิดาแห่งอินเทอร์เน็ตในอเมริกาศ.ดร. ศรีศักดิ์ กับ จิมมี่ เวลส์
ผู้ก่อตั้งวิกิีพีเดียพิธีมอบโล่
กองทุนพระยานิติศาสตร์ไพศาลย์
และศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

 

ศ.ดร. ศรีศักดิ์ ในบางกอกโพสต์
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ นั่งที่โต๊ะทำงาน
สมัยอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพฯเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา ชั้น 11 สถาบันศรีศักดิ์ จามรมาน

: : : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2878-5000 แฟกซ์ 0-2878-5012 : : :