Home | Visitors

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาดูงานวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ณ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 6 กันยายน 2549

 1. พลตำรวจตรีวิชัย พงษ์ศิริ ผู้บังคับการกองบังคับการบริการการศึกษา
 2. พันตำรวจเอกพงษ์สันต์ คงตรีแก้ว รองศาสตราจารย์(สบ 5) กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ
 3. พันตำรวจเอกชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล ผู้กำกับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 4. พันตำรวจโทวีร์ จีระรัตนวรรณ รองผู้กำกับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 5. พันตำรวจโทสุรเดช แจ้งสุวรรณ อาจารย์(สบ 3) ภาควิชาทั่วไป กลุ่มงานวิชาการสังคมศาสตร์และทั่วไป กองบังคับการวิชาการ
 6. พันตำรวจตรีหญิงเบญจวรรณ สาเรือง สารวัตรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 7. พันตำรวจตรีมีชัย สีเจริญ สารวัตรผ่ายบริการการศึกษา 1 กองบังคับการบริการการศึกษา
 8. พันตำรวจตรีณรงค์ ประติพัทธิ์พงษ์ สารวัตรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 9. ร้อยตำรวจเอกอิศราวุธ อ่อนน้อม รองสารวัตรประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 10. ร้อยตำรวจเอกสมชาย อิทธะรงค์ รองสารวัตรฝ่ายบริการการศึกษา 2 กองบังคับการบริการการศึกษา
 11. ร้อยตำรวจเอกหญิงกุนที บุญสมบูรณ์ รองสารวัตรฝ่ายบริการการศึกษา 1 กองบังคับการบริการการศึกษา
 12. ร้อยตำรวจเอกรณยุทธ นภาโชติ รองสารวัตรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการปกครอง
 


back | next