Home | Visitors

 
นายรักษา สุทิน ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และได้มอบกระเช้าดอกไม้ ให้กับ
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558